Intel Pentium III 1130 MHz 1.13GHz 133MHZ 256K FCPGA .13 Micron Tualat

SKU:
369
  • Intel Pentium III 1130 MHz 1.13GHz 133MHZ 256K FCPGA .13 Micron Tualat
$6.00