Hitachi Deskstar 7K1000.B 500GB SATA 3.5" OEM HDD HDT721050SLA360

SKU:
HDT721050SLA360
UPC:
638353080051
  • HDT721050SLA360
$53.00